Οι λοιμώξεις του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, που μπορεί να χαρακτηρίζονται από απουσία ενοχλητικών συμπτωμάτων, δυστυχώς συμβάλλουν στην ανδρική υπογονιμότητα. Οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να διαγνωσθούν τόσο από την παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων στο σπέρμα όσο και από την καλλιέργεια δείγματος σπέρματος.
Έτσι, ουσιαστικά η καλλιέργεια αποτελεί τον έλεγχο του δείγματος με σκοπό της ανίχνευση τυχόν μικροβίων. Ο έλεγχος αυτός είναι πολύ σημαντικός και για πολλούς ειδικούς στο χώρο της γονιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης σπέρματος, ιδιαίτερα όταν ένας άνδρας αποφασίζει να κάνει σπερμοδιάγραμμα για πρώτη του φορά.
Κατά την εξέταση αυτή πραγματοποιείται έλεγχος…