Σε αυτή την κατηγορία εξετάσεων του σπέρματος κατατάσσονται εξετάσεις που χαρακτηρίζονται ως “προαιρετικές” ή ως “διερευνητικές”, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•    οι βιοχημικές εξετάσεις σπέρματος
•    ο έλεγχος του DNA των σπερματοζωαρίων
•    ο έλεγχος του ακροσώματος του σπερματοζωαρίου