Αποτελεί τη βασική εξέταση των παραμέτρων στο σπέρμα και είναι από πολλούς γνωστή και ως σπερμοδιάγραμμα.
Η ανάλυση σπέρματος (ή σπερμοδιάγραμμα) περιλαμβάνει

Α. την μακροσκοπική εξέταση, δηλαδή τη μελέτη των παρακάτω χαρακτηριστικών

Ένα από τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν το σπέρμα και δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες στον ειδικό της γονιμότητας, αποτελεί ο όγκος του. Ο συνολικός όγκος του σπέρματος, κάθε φορά που ο άνδρας εκσπερματίζει ποικίλει. Οι λόγοι είναι πολλοί καιγια τον λόγο αυτό, θα πρέπει κανείς…
….
Τέλος, είναι σημαντικό να θυμάται κανείς πως σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2010) ένα δείγμα δεν θεωρείται παθολογικό όταν ο συνολικός όγκος του σπέρματος είναι <1.5ml

Το pH, αν θυμάστε από την Χημεία, αναφέρετε στην συγκέντρωση…

Πως είναι το χρώμα του σπέρματος;…

Πως μυρίζει το σπέρμα;
Μήπως το σπέρμα μυρίζει έντονα

Πολλές φορές το δείγμα του σπέρματος είναι κολλώδες, σε υπερβολικό βαθμό και αυτό δυστυχώς…

Η σύσταση σε ένα δείγμα σπέρματος μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την…

Τι είναι η ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα);

Ελέγχει τις παραμέτρους του σπέρματος και όπως ίσως γνωρίζεται προσδιορίζει μεταξύ άλλων, τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Καμία εξέταση δεν μπορεί να αποδείξει αν ένας άνδρας είναι γόνιμος ή να προβλέψει αν θα γίνει πατέρας. Ωστόσο, η ανάλυση σπέρματος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα των σπερματοζωαρίων (γονιμότητα) και για προβλήματα που τυχόν υπάρχουν στο ανδρικό γεννητικό σύστημα, από τους όρχεις μέχρι την εκσπερμάτιση (καλή λειτουργία).

Τι  πρέπει να γνωρίζω για τη διαδικασία;

Καταρχήν, για να είναι αξιόπιστη η ανάλυση σπέρματος, είναι σημαντικό να ακολουθήσει κανείς τις οδηγίες που θα λάβει από το εργαστήριο. Σε πολλούς άνδρες η διαδικασία συλλογής μπορεί να προκαλέσει άγχος ή αμηχανία. Για τον λόγο αυτό, τόσο ο χώρος της συνάντησης όσο και ο χώρος όπου δίνεται το δείγμα είναι ειδικά διαμορφωμένοι εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία του απόρρητου. Θεωρείται σκόπιμο ο άνδρας που θα δώσει δείγμα να μην συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα κατά την επίσκεψη στο εργαστήριο. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να προσκομίσει κάποιος το δείγμα από το δικό του χώρο, μετά από αυνανισμό/αυτοϊκανοποίηση, εφόσον όμως μπορούν να τηρηθούν συγκεκριμένες οδηγίες.
Δεδομένου ότι υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για καλή στύση (Viagra, Cialis, Levitra), στην περίπτωση που κάποιος αμφιβάλλει αν θα τα καταφέρει όταν χρειαστεί να δώσει σπέρμα για εξέταση, μπορεί να συζητήσει εγκαίρως με τον γιατρό του το ενδεχόμενο χρήσης τους.

Τι χρειάζεται πριν από την εξέταση;

Να επικοινωνήσει άμεσα ο ΙΔΙΟΣ με το εργαστήριο, για να εξασφαλιστεί το ραντεβού, και για να του δοθούν προσωπικές οδηγίες προετοιμασίας, σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Τι να προσέξω πριν (το σπερμοδιάγραμμα);

Η ικανότητα και η επιτυχία στην πραγματοποίηση μιας εξέτασης στο σπέρμα, υψηλών προδιαγραφών δεν είναι ίδια μεταξύ των εργαστηρίων. Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία επαναλήψεων προκειμένου να υπάρξει αξιόπιστη εκτίμηση, εμπιστευθείτε επιστήμονες ειδικευμένους στην ανάλυση σπέρματος που ακολουθούν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Εμβρυολογία.