Posted on

εμβολιασμός για covid-19: είναι εχθρός του σπέρματος;

Categories Uncategorized0

Μπορεί ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού να επηρεάσει αρνητικά την ανδρική γονιμότητα;
Δύσκολο να απαντηθεί…εύκολα!
Οι μελέτες είναι λίγες, αλλά επειδή υπάρχει παγκόσμια ενδιαφέρον για το “αν” αλλά και το “πως” η καινούργια ασθένεια βλάπτει και την ανδρική γονιμότητα, κάθε στοιχείο έχει τη σημασία του.

Μελέτη στις ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταξύ 15.785 ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τη χορήγηση εμβολίου Pfizer-BioNTech and Moderna, μόνο το 0.7% (n = 113) ανέφερε προβλήματα στο ουρογεννητικό σύστημα.
Ποιά ήταν; Πρόκειται κυρίως για ενοχλήσεις στο κατώτερο ουροποιογεννητικό σύστημα (n = 34, 22%), αιματουρία (n = 22, 14%), φλεγμονή του ουροποιητικού (n = 41, 26%), δερματολογικό ή άλλο σύμπτωμα των μαλακών ιστών (n = 16, 10%), ενώ μόνο το 28% (n = 20) ανέφερε μεμονωμένα ουρολογικά συμπτώματα. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν καταγράφηκε συσχέτιση με τη στυτική λειτουργία ή την εκσπερμάτιση.
Πλέον η American Society of Reproductive Medicine, στις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει κοινοποιήσει στα μέλη της διευκρινίζει πως επειδή τα εμβόλια mRNA του COVID-19 δεν περιλαμβάνουν απενεργοποιημένο ιό, δεν θεωρείται ότι προκαλούν αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας, αποβολής πρώτου ή δεύτερου τριμήνου, θνησιγένειας ή συγγενών ανωμαλιών.

Μια σχετικά περιορισμένου δείγματος προοπτική μελέτη σε 45 άνδρες δεν έδειξε σημαντικές διαταραχές σε καμία παράμετρο του σπέρματος όταν τους ζητήθκε να δώσουν σπέρμα για ανάλυση, πριν και μετά από χορήγηση 2 δόσεων εμβολίου mRNA. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση στη συγκέντρωση του σπέρματος μετά τη χορήγηση του εμβολίου, σε 8 άνδρες που είχαν ολογοζωοσπερμία. έτσι οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προφανώς επειδή τα εμβόλια περιέχουν μόριο mRNA, δεν θα είναι πιθανό να επηρεάσουν τις παραμέτρους του σπέρματος.

Παρόμοια στοιχεία προέκυψαν και από άλλες μελέτες που αφορούσαν τη σύγκριση των παραμέτρων του σπέρματος σε 43 άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση πριν και μετά τη λήψη του mRNA εμβολίου Pfizer BioNTech. Ευτυχώς δεν διαπιστώθηκαν διαφορές σε παραμέτρους όπως ο όγκος, η συγκέντρωση και ο συνολικός αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων μετά τον εμβολιασμό.

Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, τα εμβόλια φαίνονται ασφαλή και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδηλώνουν αρνητικό αντίκτυπο στη γονιμότητα ή τη σεξουαλική υγεία. Δυστυχώς, τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μέχρι σήμερα δείχνουν πως ίσως είναι πιο πιθανό η νόσηση από COVID-19 να έχει περισσότερες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε σύγκριση με τις τυχόν συνέπειες που ίσως θα είχε ένα εμβόλιο.

Posted on

οξειδωτικό στρες στο σπέρμα (sorp και mioxsys)

Categories Uncategorized0

γνωρίζετε για τη μέτρηση οξειδωτικού στρες στο σπέρμα;

Μια από τις πλέον πρόσφατες μελέτες έδειξε ότι, εάν το σπερματοζωάριο τοποθετηθεί σε περιβάλλον οξειδωτικού στρες, μπορεί να μην είναι ικανό να φέρει σε πέρας τη γονιμοποίηση, υπενθυμίζοντάς μας πως το οξειδωτικό στρες που λαμβάνει χώρα στους όρχεις, σύμφωνα  με όλο και περισσότερες μελέτες από διαφορετικά ερευνητικά κέντρα, θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική ικανότητα.

Τι είναι οξειδωτικό στρες;

Το οξειδωτικό στρες προκύπτει όταν ο οργανισμός παράγει περισσότερες δραστικές μορφές οξυγόνου και ελεύθερες ρίζες από όσες μπορεί να διαχειριστεί). Πλέον γνωρίζουμε πως το οξειδωτικό στρες είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον όσο και με τον τρόπο ζωής, ανάμεσα στους οποίους είναι η μεγάλη ηλικία, η κιρσοκήλη και το κάπνισμα είτε πολλών τσιγάρων είτε η χρήση κάνναβης.

Τα σπερματοζωάρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες. Συνεπώς η μέτρηση αφορά τους άνδρες (τα ζευγάρια) που είτε έχουν ιδιοπαθή είτε αγνώστου αιτιολογίας υπογονιμότητα, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν το οξειδωτικό στρες είναι η αιτία της ύπαρξης επηρεασμένων παραμέτρων του σπέρματος ή της περιορισμένης γονιμοποιητικής του ικανότητας, της αποτυχίας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης κοκ

Μέθοδος:

Προκειμένου να έχετε στα χέρια σας ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, ακολουθείται η άμεση μέτρηση του οξειδωτικού στρες στο δείγμα σπέρματος με το σύστημα MiOXSYS,ώστε να προσδιοριστεί η βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες είτε στη μεμβράνη είτε απευθείας στο DNA των σπερματοζωαρίων. Το σύστημα βασίζεται στην αρχή του οξειδο-αναγωγικού δυναμικού (ORP), καταγράφοντας στο σπερματικό υγρό, την μεταφορά ηλεκτρονίων, και ελέγχοντας την ισορροπία του οξειδο-αναγωγικού συστήματος με ακριβή μέτρηση του οξειδωτικού στρες.

Αποτελέσματα:

Θα λάβετε καταγεγραμμένη την συγκέντρωση σπερματοζωαρίων του δείγματος (βάσει τιμών αναφοράς που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2010), την μέτρηση του οξειδο-αναγωγικού δυναμικού και την τελική αναγωγή (nsORP) σε mV/106/ml.

Οι υψηλές τιμές εξηγούν τις επηρεασμένες παραμέτρους του σπέρματος και αιτιολογούν πχ τη χρήση αντιοξειδωτικών ουσιών ή την απόφαση για χειρουργική αφαίρεση κιρσοκήλης προκειμένουνα αυξηθεί η πιθανότητα σύλληψης.