γνωρίζετε για τη μέτρηση οξειδωτικού στρες στο σπέρμα;

Μια από τις πλέον πρόσφατες μελέτες έδειξε ότι, εάν το σπερματοζωάριο τοποθετηθεί σε περιβάλλον οξειδωτικού στρες, μπορεί να μην είναι ικανό να φέρει σε πέρας τη γονιμοποίηση, υπενθυμίζοντάς μας πως το οξειδωτικό στρες που λαμβάνει χώρα στους όρχεις, σύμφωνα  με όλο και περισσότερες μελέτες από διαφορετικά ερευνητικά κέντρα, θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική ικανότητα.

Τι είναι οξειδωτικό στρες;

Το οξειδωτικό στρες προκύπτει όταν ο οργανισμός παράγει περισσότερες δραστικές μορφές οξυγόνου και ελεύθερες ρίζες από όσες μπορεί να διαχειριστεί). Πλέον γνωρίζουμε πως το οξειδωτικό στρες είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον όσο και με τον τρόπο ζωής, ανάμεσα στους οποίους είναι η μεγάλη ηλικία, η κιρσοκήλη και το κάπνισμα είτε πολλών τσιγάρων είτε η χρήση κάνναβης.

Τα σπερματοζωάρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες. Συνεπώς η μέτρηση αφορά τους άνδρες (τα ζευγάρια) που είτε έχουν ιδιοπαθή είτε αγνώστου αιτιολογίας υπογονιμότητα, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν το οξειδωτικό στρες είναι η αιτία της ύπαρξης επηρεασμένων παραμέτρων του σπέρματος ή της περιορισμένης γονιμοποιητικής του ικανότητας, της αποτυχίας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης κοκ

Μέθοδος:

Προκειμένου να έχετε στα χέρια σας ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, ακολουθείται η άμεση μέτρηση του οξειδωτικού στρες στο δείγμα σπέρματος με το σύστημα MiOXSYS,ώστε να προσδιοριστεί η βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες είτε στη μεμβράνη είτε απευθείας στο DNA των σπερματοζωαρίων. Το σύστημα βασίζεται στην αρχή του οξειδο-αναγωγικού δυναμικού (ORP), καταγράφοντας στο σπερματικό υγρό, την μεταφορά ηλεκτρονίων, και ελέγχοντας την ισορροπία του οξειδο-αναγωγικού συστήματος με ακριβή μέτρηση του οξειδωτικού στρες.

Αποτελέσματα:

Θα λάβετε καταγεγραμμένη την συγκέντρωση σπερματοζωαρίων του δείγματος (βάσει τιμών αναφοράς που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2010), την μέτρηση του οξειδο-αναγωγικού δυναμικού και την τελική αναγωγή (nsORP) σε mV/106/ml.

Οι υψηλές τιμές εξηγούν τις επηρεασμένες παραμέτρους του σπέρματος και αιτιολογούν πχ τη χρήση αντιοξειδωτικών ουσιών ή την απόφαση για χειρουργική αφαίρεση κιρσοκήλης προκειμένουνα αυξηθεί η πιθανότητα σύλληψης.