Μπορεί ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού να επηρεάσει αρνητικά την ανδρική γονιμότητα;
Δύσκολο να απαντηθεί…εύκολα!
Οι μελέτες είναι λίγες, αλλά επειδή υπάρχει παγκόσμια ενδιαφέρον για το “αν” αλλά και το “πως” η καινούργια ασθένεια βλάπτει και την ανδρική γονιμότητα, κάθε στοιχείο έχει τη σημασία του.

Μελέτη στις ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταξύ 15.785 ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τη χορήγηση εμβολίου Pfizer-BioNTech and Moderna, μόνο το 0.7% (n = 113) ανέφερε προβλήματα στο ουρογεννητικό σύστημα.
Ποιά ήταν; Πρόκειται κυρίως για ενοχλήσεις στο κατώτερο ουροποιογεννητικό σύστημα (n = 34, 22%), αιματουρία (n = 22, 14%), φλεγμονή του ουροποιητικού (n = 41, 26%), δερματολογικό ή άλλο σύμπτωμα των μαλακών ιστών (n = 16, 10%), ενώ μόνο το 28% (n = 20) ανέφερε μεμονωμένα ουρολογικά συμπτώματα. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν καταγράφηκε συσχέτιση με τη στυτική λειτουργία ή την εκσπερμάτιση.
Πλέον η American Society of Reproductive Medicine, στις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει κοινοποιήσει στα μέλη της διευκρινίζει πως επειδή τα εμβόλια mRNA του COVID-19 δεν περιλαμβάνουν απενεργοποιημένο ιό, δεν θεωρείται ότι προκαλούν αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας, αποβολής πρώτου ή δεύτερου τριμήνου, θνησιγένειας ή συγγενών ανωμαλιών.

Μια σχετικά περιορισμένου δείγματος προοπτική μελέτη σε 45 άνδρες δεν έδειξε σημαντικές διαταραχές σε καμία παράμετρο του σπέρματος όταν τους ζητήθκε να δώσουν σπέρμα για ανάλυση, πριν και μετά από χορήγηση 2 δόσεων εμβολίου mRNA. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση στη συγκέντρωση του σπέρματος μετά τη χορήγηση του εμβολίου, σε 8 άνδρες που είχαν ολογοζωοσπερμία. έτσι οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προφανώς επειδή τα εμβόλια περιέχουν μόριο mRNA, δεν θα είναι πιθανό να επηρεάσουν τις παραμέτρους του σπέρματος.

Παρόμοια στοιχεία προέκυψαν και από άλλες μελέτες που αφορούσαν τη σύγκριση των παραμέτρων του σπέρματος σε 43 άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση πριν και μετά τη λήψη του mRNA εμβολίου Pfizer BioNTech. Ευτυχώς δεν διαπιστώθηκαν διαφορές σε παραμέτρους όπως ο όγκος, η συγκέντρωση και ο συνολικός αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων μετά τον εμβολιασμό.

Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, τα εμβόλια φαίνονται ασφαλή και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδηλώνουν αρνητικό αντίκτυπο στη γονιμότητα ή τη σεξουαλική υγεία. Δυστυχώς, τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μέχρι σήμερα δείχνουν πως ίσως είναι πιο πιθανό η νόσηση από COVID-19 να έχει περισσότερες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε σύγκριση με τις τυχόν συνέπειες που ίσως θα είχε ένα εμβόλιο.